لینک های دسترسی

کمک  متخصصين  دهشت افگني ايالات متحده با بنگله ديش  در  تحقيق  بر حمله بر مخالفين - 2004-09-03


يک متخصص ضد دهشت افگني ايالات متحده با حکومت بنگله ديش در تحقيقات بر حمله مرگبار ماه گذشته بر يک اجتماع مخالفين حکومت در داکه پايتخت بنگله ديش کمک ميکند در اثر پرتاب يک بم دستي بر اين اجتماع بيست نفر کشته و بيش از يکصد نفر ديگر زخمي گرديدند مامور بنگله ديش ميگويند کوفر بلک مامور وزارت خارجه ايالات متحده که روز يکشنبه وارد داکه ميشود با متخصصين پوليس انتر پول و اداره تحقيقات فدرال ايالات متحده که هم اکنون براي کمک با مامورين محلي درين رابطه در بنگله ديش هستند يکجا خواهد شد بنگله ديش با موجي از نا آرامي ها پس از اين حمله در بيست و يک آگست بر يک اجتماع حزب عوالي ليگ مواجه گرديده است اين حزب حکومت خالده ضياء صدراعظم بنگله ديش را به دخالت درين حمله و مانع شدن تحقيقات متهم ميسازد مخالفين حکومت ميگويند اعتراضات خود را تا زمانيکه صدراعظم استعفي بدهند ادامه خواهند داد حکومت اين اتهامات را رد کرده و حمله را محکوم نموده و تعهد کرده که مسؤلين را گرفتار خواهد کرد

XS
SM
MD
LG