لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن ده ها نفر  در بحران گروگان گيري  روسيه - 2004-09-03


گزارشها از جنوب روسيه ميگيود ده ها نفر در بحران گروگان گيري يک مکتب در شهر بيسلان کشته شده اند ژورناليستها ميگويند يکصد جسد در جمنازيومي که تندروان صد ها نفر را ازروز چهار شنبه اينطرف گروگان گرفته بودند بدست آمده است عساکر روسيه امروز جمعه بر اين مکتب حمله کرده و با گروگان گيرندگان در حالي به تبادله گلوله باري پرادختند که انفجاري اين صحنه را تکان داد مکتب نيز آتش گرفت و سقف آن سقوط کرد مقامات ميگويند در نظر نداشتند از قوه کار بگيرند ولي بعد از آن دست بکار شدند که تندروان مواد منفجره را انفلاق داده و سعي کردند فرار نمايند اين افردا مسلح آزادي چيچين را تقاضا داشتند آژانسهاي خبر رساني روسيه گزارش ميدهند که درحدود چهار صد نفر زخمي شده اند اطفال برهنه و يا نيمه برهنه از صحنه فرار کردند آسيب ديدگان خون آلود از اين صحنه بيرون کشيدند تعداد گروگ گانان تا کنون دقيقاً معلوم نيست ولي بعضي گزارشها آنرا تا يک هزار و پنجصد نفر ميگويد

XS
SM
MD
LG