لینک های دسترسی

Breaking News

پناهندگان افغان در  ايران و پاکستان  در انتخابات رياست جمهوري  افغانستان راي ميدهند - 2004-09-03


گزارشها از پاکستان ميگويد پناهندگان افغان در پاکستان و ايران خواهند توانست در اولين انتخابات رياست جمهوري افغانستان که در هفتم اکتوبر داير ميگردد راي بدهند اين گزارشها از قول يک مامور ملل متحد که از او نام نبرده ميگويد در حدود يک هزار و هشتصد مرکز در سه صد موقعيت در دو ولايت پاکستان يعني بلوچستان و سرحد شمالغرب تاسيس خواهد شد اين گزارش ميگويد ثبت نام راي دهندگان در اول ، دوم و سوم اکتوبر صورت خواهد گرفت و راي دهي در عين مواضع در نهم اکتوبر خواهد بود صد ها هزار پناهنده افغان که در ايران زندگي ميکنند نيز اجازه خواهند داشت راي بدهند اين انتخابات که به حمايت ملل متحد در داير ميگردد براي احياي افغانستان حياتي تلقي ميگردد

XS
SM
MD
LG