لینک های دسترسی

وزير  خارجه  هند  ميگويد  توقع  پيشرفت عمده  از مذاکرات  فعلي  نيست - 2004-09-03


نتوار سنگه وزير خارجه هند ميگويد هند و پاکستان نبايد انتظار پيشرفت عمده را در مذاکراتي که روز يکشنبه بمنظور تقويه اعتماد بين دو کشور رقيب داير ميگردد داشته باشند نتوار س نگه که لال کرشنا ادواني رهبر حزب مخالف حکومت امروز در دهلي جديد ملاقات نمود اين مطلب را در مصاحبه با يک تلويزيون محلي امروز اظهار داشت همچنان منموهن سنگه صدراعظم هند با اتل بيهاري واجپاي صدراعظم سابق امروز در دهلي جديد ملاقات نمود جزئياتي از مذاکرات آنها داده نشده است مامورين هند ميگويند هفتاد و دو پيشنهاد را بشمول آنچه که نرم ساختن خط کنترول که کشمير را بين هندو پاکستان تقسيم کرده ، به پاکستان ارائه داشته است دو دو ماه گذشته هندوپاکستان درباره يک سلسله مسايل مورد اختلاف از کشمير تا تقسيم آبا و سرحدات آبي مذاکره داشته اند

XS
SM
MD
LG