لینک های دسترسی

سفير  ايالات  متحده در افغانستان ميگويد انتخابات  ايالات  متحده  پشتيباني  اين کشور را  از افغانستان  تغير نخواهد داد - 2004-09-04


سفير ايالات متحده در کابل ميگويد هيچگونه تغيري را در پاليسي ايالات متحده در برابر افغانستان، حتي اگر رئيس جمهور بُش در انتخابات رياست جمهوري شکست بخورد پيشبيني نميکند

سفير کبير زلمي خليل زاد به شنوندگان پروگرام صحبت با رايوي آشناي سرويس دري گفت ايالات متحده افغانستان را تنها نخواهد گذشات صرفنظر از اينکه رئيس جمهور بُش و يا جان کري ريقب او در انتخابات برنده شوند تيلفون کنندگان ميخواستند بدانند که اگر حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان در انتخابات رياست جمهوري نهم اکتوبر در افغانستان مؤفق نشود چه اتفاق خواهد افتاد

خليل زاد گفت پشتيباني ايالات متحده مربوط به سياستهاي رئيس جمهور جديد افغانستان خواهد بود ولي وي علاوه داشت که واشنگتن مسرور است که شرايطي در افغانستان ايجاد کرده که مردم اين کشور ميتوانند مستقيماً براي اولين بار رئيس جمهور شانرا انتخاب کنند

XS
SM
MD
LG