لینک های دسترسی

آغاز رسمي مبارزات انتخابات رياست جمهوري در افغانستان  - 2004-09-07


مبارزات براي اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري افغانستان ، با وجود هوشدار هاي در مورد امنيت و تهديد و ارعاب راي دهندگان ، بصورت رسمي آغاز شد حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افعانستان در مقابل هفده کانديد ديگر رياست جمهوري در مبارزات انتخاباتي نهم اکتوبر ، قرار دارد که اين يک گام عمده بسوي تاسيس ديموکراسي در کشوري ميباشد که اثر دهه ها جنگ ويران گرديده است اما ملل متحد و کمسيون مستقل حقوق بشر در افغانستان ميگويند که استفاده از حقوق سياسي مردم از جانب جنگ سالاران و حملات مليشاهاي که با نظام سابق طالبان ارتباط دارند ، محدود شده است انها ميگويند که عدم اطلاع در مورد تعاملات راي دهي و ارائه آراي بطور سرِي نيز بر راي دهي اثر منفي دارد

XS
SM
MD
LG