لینک های دسترسی

درخواست امريکايياني که به شکنجه افغانها متهم هستند از سفير امريکا در کابل  - 2004-09-08


سه تبعه امريکا که متهم به شکنجه توقيف شدگان در يک زندان شخصي در افغانستان هستند از سفير امريکا در افغانستان درخواست نموده اند تا جلو محاکمه انها را بگيرد

وکلاي مدافع سه مرد ميگويند که انها از زلمي خليل زاد سفير ايالات متحده در افعانستان تقاضا کرده اند که در مورد مداخله کند زيرا قضيه انها براي محاکم افغانستان بسيار پيچيده ميباشد اين سه نفر امريکايي ادعا ميکنند که به هيچ جماعتي وابسته نبوده و براي دريافت جائزه در جستجوي اسامه بن لادن با توافق حکومت امريکا کار ميکنند. مامورين ايالات متحده داشتن هرگونه ارتباط با انها را تکذيب مينمايند

امروز چهارشنبه ، وکلاي انها براي بلند بردن اعتبار ، موکل هاي شان ، ويديويي اين افراد را به نشر رسانيده اند که با چند مامور عالي رتبه افغانستان ملاقات ميکنند. يک ويديوي ديگر نشان ميدهد که انها يکي از مظنونيني را که ادعا کرده است بارئيس امور امنيتي بن لادن ارتباط دارد ، مصاحبه مينمايند . اين مظنون ميگويد که وي دروغ ميگفت و شکنجه شده است

XS
SM
MD
LG