لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس  دولت افغانستان  حملات عليه کارمندان امدادي  را تقبيح کرد - 2004-09-09


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان نگراني خود رادر باره خشونت عليه دفاتر امدادي در افغانستان ابراز داشت دفتر رئيس دولت انتقالي افغانستان ميگويد سازمانهاي غير دولتي خدمات با ارزشي به مردم افغانستان تهيه کرده اند و حکومت کابل به تامين مصؤنيت محيط زيست کارمندان امدادي و بازسازي متعهد است اين اظهارات حامدکرزي بعد از آن بعمل آمد که ملل متحد به تعقيب گزارشهاي از قول يک وزير حکومت افغانستان که چنين حملاتي اجتناب نا پذير است، از حکومت افغانستان خواست که حملات بر دفاتر امدادي را محکوم کند روز سه شنبه ده کارمند امدادي در يک حمله توسط مظاهره کنندگاني در شمال افغانستان زخمي شدند از قول رمضان بشر دوست وزير پلان افغانستان گفته شده که اقدامات نا درست دفاتر امدادي مسؤل اين خشونت بايد باشد

XS
SM
MD
LG