لینک های دسترسی

انفجارت  کابل را تکان داد - 2004-09-09


حد اقل سه انفجار شام امروز در کابل شنيده شد گزارشهاي خبري ميگويد منبع اين انفجارات ظاهراً حمله با راکت بود آژانس خبر رساني اسوشيئيتيد پريس گزارش ميدهد که يک زن زخمي شده است انفجارات در سومين سالگرد احمد شاه مسعود قوماندان قواي ضد طالبان و دو روز قبل از حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر سال دو هزرا و يک بر ايالات متحده صورت گرفت

XS
SM
MD
LG