لینک های دسترسی

کشته شدن  چهار نفر در جنگهاي  کشمير - 2004-09-09


پوليس هند ميگويد تجديد جنگها در کشمير تحت اداره هند باعث کشته شدن حد اقل چهار نفر شده است دو عسکر زماني کشته شدند که کاروان حامل آنها با يک ماين زميني در نزديکي شهر دور افتاده دودا اصابت کرد مامورين پوليس ميگويد شش عسکر زخمي گرديدندگروه چريکي کشميري بنام حزب المجاهدين مسؤليت اين انفجار را ادعا کرده است در ساير مناطق کشمير دو نفر ملکي در جنگي بين عساکر هندي و شورشيان کشته شدند اين کشتار ها اعتراضات ضد حکومت را بر انگيخت حد اقل دو نفر زماني زخمي شدند که پوليس براي متفرق ساختن جمعيت از دنده هاي چوبي کار گرفت خشونت چند روز بعد از آن بعمل آمد که هند و پاکستان مذاکرات شانرا در باره آينده اين منطقه منقسم پايان دادند تندروان اسلامي در کشمير از سال ۱۹۸۹ به اينطرف براي استقلال اين منطقه و يا ادغام آن با پاکستان مي جنگند بيش از شصت هزار نفر کشته شده اند

XS
SM
MD
LG