لینک های دسترسی

متهم نمودن  دو  داکتر  پاکستاني به  تداوي  دهشت افگنان - 2004-09-10


يک محکمه کراچي دو داکتر را به تداوي دهشت افگنان مظنون متهم کرده است اکمل وحيد و ارشد وحيد برادراني هستند که در ماه جون به ادعاي که سعي نا کام براي قتل يک جنرال پاکستاني باز داشت شده بودند آن اتهامات بعداً فسخ گرديد ولي مدعي العموم ها ميگويند اکنون اطلاعاتي بدست دارند که دو برادر مظنو نين القاعده را تداوي کرده اند آنها ميگويند اين دو داکتر همچنان يک تعداد اعضاي لواي الله، يک گروه افراطي متهم به حمله ماه جون را تداوي کرده اند اين دو داکتر هر دو ادعاي بيگناهي کرده اند محاکمکه آنها در چهاردهم سپتمبر در نظر گرفته شده است

XS
SM
MD
LG