لینک های دسترسی

Breaking News

يادبود  يازدهم سپتمبر در افغانستان - 2004-09-11


قواي ايالات متحده و متحدين آنها درافغانستان طي مراسم حزن انگيزي از آنانيکه سه سال قبل در حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر بر ايالات متحده کشته شدند ياد بود بعمل آوردند عساکر در پايگاه عمده قواي ايالات متحده در بگرام ويديو تيپي را مشاهده کردند که اين حملات را بر مرکز تجارت جهاني و وزارت دفاع نشان ميداد و بيانياتي را در رابطه با ارتقاي شجاعت وتقويه آزادي شنيدند جگرن سکات نلسن نطاق نظامي ايالات متحده به خبر نگاران در کابل گفت تندروان طالبان مرتبط با شبکه دهشت افگني القاعده پشتيباني شانرا در سر تاسر افغانستان از دست داده اند وي گفت سروي هاي مستقل اخير نشان ميدهد که يک اکثريت مردم افغانستان از مساعي بين المللي براي باز سازي اين کشور جنگ زده پشتيباني ميکنند در عين زمان در پاکستان سالگرد يازدهم سپتمبر اين هراس هاي را از تهديد هاي احتمالي امنيتي افزايش داده است پوليس ميگويد گزمه هاي خود را بر عمارات حکومتي و اهداق احتمالي افزايش داده است

XS
SM
MD
LG