لینک های دسترسی

Breaking News

سالگرد  حملات  دهشت  افگني يازدهم سپتمبر - 2004-09-11


مردم امريکا از سالگرد حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر سال دو هزاروو يک بر ايالات متحده ياد بود بعمل آوردند در نيو يارک، در محل مرکز تجارت جهاني که تخريب گرديد، سوگواران درست ساعت هشت و چهل وشش دقيقه صبح لحظه که اولين طياره بر برج شمالي مرکز تجارت جهاني اصابت کرد سکوت نمودند مراسمي در شهر نيو يارک، واشنگتن و ساير مناطق براي ياد بود از تقريباً سه هزار نفري که در همين روز با ربودن طيارات توسط القاعده کشته شدند ترتيب شده بود در شهر نيو يارک اعضاي خانواده ها اسماي دو هزار و هفتصد و چهل و نه نفري را درين حملات با تخريب شدن آسمانخراشهاي مرکز تجارت جهاني کشته شدند با صداي بلند قرائت نمودند رئيس جمهور بُش نيز از مراسم سکوت در همين لحظه در قصر سفيد رياست نمود در نزديک واشنگتن امروز از قربانيان حمله بر وزارت دفاع با گذاشتن اکليل هاي گل در قبرستان ملي آرلنگتن ياد بود بعمل مي آيد از قربانيان پرواز شماره نود و سه طياره خط هواهي يونايتد که در راه حرکت بسوي واشنگتن در پنسلوانيان سقوط کرد طي مراسمي در شهر شنسکويل ياد بود بعمل آمد ۰

XS
SM
MD
LG