لینک های دسترسی

محکوم شدن يک عسکر  استخبارات  نظامي  ايالات  متحده  در بغداد - 2004-09-11


يک محکمه نظامي در بغداد يک عسکر استخبارات نظامي ايالات متحده را به جرم بد رفتاري با زنداينيان عراقي در زندان ابو غريب به هشت ماه حبس محکوم کرده است ارمين کروز يک متخصص نظامي همچنان تنزيل رتبه داده شد و به نحو بي احترامانه از وظيفه عزل گرديد قبل بر آن امروز شنبه وي در برابر اتهامات دسيه و بد رفتاري با زندانيان به گناهش اعتراف نمود کروز اولين عسکر استخبارات نظامي ايالات متحده است که به جرم بد رفتاري با زندانيان محاکمه نظامي ميشود وهشتمين نفر است که درين افتضاح محاکمه گرديد که باعث سر و صدا هاي در جهان با افشاي آن در ماه اپريل گرديد مدعي العموم ها ميگويند کروز با مجبور ساختن زندانيان به برهنه خزيدن در دهليز زندان و دست بند زدن يکجائي آنها با آنها روش بد کرده بود شش عسکر ديگر نيز به اتهاماتي درين افتضاح مواجه هستند

XS
SM
MD
LG