لینک های دسترسی

Breaking News

ضربه زدن  توفان بحري  ايوان  به  بر جميکا - 2004-09-11


توفان بحري ايوان به ضربه زدن بر جميکا صبح امروز ادامه داد ولي چنين معلوم ميشود که اين جزيره حوزه کارايب از بد ترين طبقه بندي درجه چهارم توفان نجات يافته است پيشگوئي هاي اوضاع جوي ميگويد مرکز اين توفان که شکل چشم را دارد درست يا نزديک شدن به خشکه جزيره جميکا ساعات صبح امروز بطرف غرب شهر کينگزتُن پايتخت جميکا تغير مسير داد ولي اين ئجزيره هنوز هم شاهد سيلابهاي شديد ، چپه شدن درختها، خسارات بر املاک و ادارائي ها و صدمه ديدن شبکه برق رساني بوده است توفان بحري ايوان اکنون بجانب جزاير کيمان با سرعت باد هاي دو صد و چهل کيلو متر در ساعت در حرکت است و به طبقه بندي درجه پنجم که شديد ترين توفان ايت تا زمان رسيدن به خشکه اين جزاير صبح فرداد يکشنبه ارتقا خواهد کرد توفان بحري ايوان بيش از بيست نفر در سر تاسر حوزه کارايب هلامک شاخته که بيشترين آنها در گرينادا بود که هفده نفر هلاک گرديدند پيشگوئي هاي اوضاع جوي ميگويد اين توفان بعد از ظهر فردا يکشنبه به کيوبا خواهد سريد و روز دو شنبه به جزاير پائيني مربوط ايالت فلوريداي ايالات متحده اصابت خواهد کرد

XS
SM
MD
LG