لینک های دسترسی

خارج شدن کارمندان ملل متحد از هرات - 2004-09-13


ملل متحد و چندين اداره غير دولتي، يک روز بعد ازان کارمندان خود را از هرات خارج کردند که مردمي که بخاطر برطرفي اسمعيل خان والي هرات خشگمين بودند بر دفاتر شان حمله کردند يک نطاق ملل متحد ميگويد بيش از ۵۰ کارمند آن سازمان بنا بدلايل امنيتي بکابل انتقال داده شده اند نطاق گفت اداره پناهگزينان ملل متحد برگردانيدن پناه گزينان را از ايران ملتوي ساخته است ديروز پشتيبانان اسمعيل خان والي هرات که برطرف شده قيام نموده و با قواي ايالات متحده و افغاني تصادم کردند حد اقل هفت نفر کشته و بيش از ده تن ديگر مجروح شدند قواي نظامي ايالات متحده ميگويد ۱۵ عسکر امريکائي و سه عسکر افغان مجروخ شدند بعد ازانکه اسمعيل خان از طريق تلويزيون خواستار آرامي شد، اوضاع آرام شد

XS
SM
MD
LG