لینک های دسترسی

بقتل رسيدن سه عضو يک فاميل در کشمير - 2004-09-13


در يک قريه دوردست در کشمير تحت کنترول هند حد اقل سه عضو يک فاميل بضرب گلوله بقتل رسيده اند پوليس هند سؤ ظن دارد که اين قتل ديشب را تندروان اسلامي مرتکب شده اند کدام گروهي ادعاي مسؤليت نکرده است هند و پاکستان اخيراً موافقه کردند که مذاکرات صلح را بمنظور حل و فصل منازعه خونين کشمير اعاده کنند اين دو کشور رقيب دوبار روي منطقه کشمير جنگيده اند

XS
SM
MD
LG