لینک های دسترسی

ايالات متحده ايران را متهم ميکند که در صدد اعمار يک بم ذروي است - 2004-09-13


رئيس اداره انرژي ذروي ملل متحد ميگويد براي تحقيقات روي پروگرام ذروي ايران ضرب الاجلي تعيين نگرديده است محمد البرادعي ميگويد اين تحقيقات يک عمليه باز است و وقتي خاتمه خواهد يافت که او معتقد شود تکميل گرديده است او امروز در ويانا، جائي که اداره بين المللي انرژي اتمي تشکيل جسله داده تا موضوع ايران و ساير موضوعات ذروي را مورد بحث قرار دهد، با خبرنگاران صحبت کرد اين اداره ذروي ملل متحد اينم موضوع را تحت غور قرار داده که براي ايران ضرب الاجلي تعيين نمايد تا ماهيت اصلي پروگرام ذروي خود را کاملاً افشا سازد يک مسوده مشترک برتانيه، فرانسه و آلمان هشدار ميدهد که اگر ايران تا حلسه آينده اداره بين المللي انرژي در ماه نومبر همکاري نکند اقدامات بيشتري ممکن است ايالات متحده ايران را متهم ميکند که در صدد اعمار يک بم ذروي است ايران ميگويد پروگرام ذروي آن کشور مقاصد مسالمت آميز دارد

XS
SM
MD
LG