لینک های دسترسی

Breaking News

متهم ساختن جورج بش، رئيس جمهورامرِکا توسط جان کيري کانديد حزب ديموکرات در باره  ناديده گرفتن خطر پروگرام ذروي کورياي شمالي - 2004-09-13


جان کيري کانديد حزب ديموکرات براي احراز کرسي رياست جمهوري جورج بش، رئيس جمهور را متهم ميکند که خطري را که پروگرام ذروي کورياي شمالي متوجه ساخته، ناديده ميگيرد جان کيري طي بيانيه اي گفت پروگرام ذروي کورياي شمالي حتي از آنچه عراق تحت صدام حسين مظنون بود، پيشرفته تر است او حکومت بش را متهم کرد که در ساحه امنيت ملي کوتاهي فوق العاده اي داشته است و گفت که مسير بالقوه اي بسوي يک مصيبت واضحاً ديده ميشود بيانات جان کيري بعد ازان منتشر شد که مامورين عاليرتبه حکومت بش ديروز در تلويزيون ظاهر شدند تا در مورد يک انفجار ذروي هفته گذشته در کورياي شمالي صحبت کنند امروز جورج بش رئيس جمهور در اايلت مشيگن بمارزات انتخاباتي مي پردازد و در مورد حفظ الصحه بيانيه خواهد داد سناتور کيري در شهر واشنگتن در مورد منع تفنگ هاي اتومات مانند کلشنيکوف که امروز منقضي ميشود صحبت خواهد کرد

XS
SM
MD
LG