لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن يک نفر از وفاداران اسماعيل خان توسط مردان مسلح - 2004-09-14


حمله کنندگان در غرب افغانستان يکي از جنگجويان مليشا هاي وفادار به اسماعيل خان والي بر کنار شده هرات را کشتند مامورين استخبارات افغانستان ميگويند که مردان مسلح بر موتر اين شخص که يکي از وفاداران بود بروز سه شبنه در شهر هرات بضرب گلوله اورا بقتل رسانيده و يکي از راکبين ديگر موتر را زخمي نمودند اين حادثه قتل به تعقيب شورشهاي مرگباري آغاز گرديد که مقام والي قدرتمند از جانب حکومت مرکزي به شخص ديگري سپرده شد کارمندان ملل متحد شهر پر آشوب را بعد از ان ترک کردند دفاتر شان مورد حمله جمعيت خشمگين بروز يکشنبه قرار گرفت حد اقل هفت نفر در آشوب روز يکشنبه کشته شده وبيش از ده نفر زخمي گرديدند آشوب هنگامي آرام شد که اسماعيل خان ، والي برکنار شده در خطابه اي تلويزيوني خواستار صلح و آرامش گرديد

XS
SM
MD
LG