لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش مقامات پاکستان جهت دريافت کمک  رهبران قبايلي براي پاکسازي مظنونين دهشت افگن - 2004-09-15


گزارشها از پاکستان حاکيست که مقامات آن کشوربا رهبران چند قبيله در نزديک شرحد افغانستان ملاقات کرده اند تا کمک آنها را در زمينه راندن مظنونين دهشت افگن خارجي جلب نمايد که گمان ميرود در آن منطقه پنهان شده اند گزارشها ميرساند که مذاکرات در پشاور بين رهبران قبايلي و مامورين حکومتي تحت رياست سيد افتخار حسين شاه والي سوبه سرحد روز سه شنبه آغاز وتا شب جريان داشت اين ملاقات کمتر از يک هفته بعد از آنکه قواي نظامي کمپهاي مظنون تندروان خارجي را در ويزر ستان جنوبي از بين بردند آغاز گرديد اين مذاکرات بخاطر زد وخورد ها بين قواي پاکستاني وتندروان مرتبط با القاعده صورت گرفت در عين زمان مطبوعات پاکستان ميگويد قواي امنيتي يک ذخيره بزرگ اسلحه و مهمات در يک خانه در منطقه شکي واقع در وزير ستان جنوبي رااز بين بردند مطبوعات ميگويد قواي امنيتي مواد منفجره ، کمپيوتر ها و ساير وسايل را از اين منطقه بدست آوردند

XS
SM
MD
LG