لینک های دسترسی

حمله راکت بر هليکوپترحامد کرزي در گرديز - 2004-09-16


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان از يک حمله راکت بر هليکوپتري که وير را به گرديز شهر جنوب شرقي افغانستان براي اولين سفر مبارزه انتخاباتيش ميبرد، جان بسلامت برد مامورين ميگويند که راکت به هليکوپتر که براي فرود آمدن آمادگي ميگرفت اصابت نکرد هليکوپتر بزمين فرود نيامد و به کابل برگشت از تلفات گزارش داده نشده است شورشيان طالب بسرعت ادعاي مسووليت کردند حکومت افغانستان ميگويد که اين حمله تحت تحقيق قرار دارد و اين زود است که گفته شود چه کساني در عقب حمله بودند طالبان و متحدين القاعده انها سوگند ياد کرده اند که اولين انتخابات رياست جمهور افغانستان را اخلال نمايند که در نهم اکتوبر صورت ميگيرد مبارزات انتخاباتي بطوررسمي هفته گذشته بدون سروصدا آغاز يافت

XS
SM
MD
LG