لینک های دسترسی

Breaking News

تصميم اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور سابق ايرا براي کانديداي آينده - 2004-09-16


اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور مقتدر سابق اينران ميگويد که وي تطميم دارد براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده هنگاميکه دوره خاتمي تمام ميشود ، خود را کانديد کند رفسنجاني به خبرنگاران امروزدر تهران گفت که وي ميخواهد که کسي ديگر کانديد اين مقام باشد اما علاوه کرد ه اگر ملت تصميم بگيرد که وي بهترين کانديد است درين مسابقه شامل خواهد شد رفسنجاني اظهار گرد که تصميم خودرا در آينده اعلام خواهد کرد اکبر هاشمي رفسنجاني از مسال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۷ رئيس جمهور ايران بود وي اکنون رهبري يک شوراي پرقدرت اقتضا را بدوش دارد که يکي از تشکيلات عالي مقام داوري ايران است قانون اساسي ايران روساي جمهور را از بيشتر از دو دور يکي بعد ديگر ممنوع قرار ميدهد کانديد هاي احتمالي ديگر که تا کنون معرفي شده اند ، علي اکبر ولايتي وزير خارجه سابق و حسن روحاني مامور عالي رتبه امنيتي و متخصص امور ذروي ميباشد

XS
SM
MD
LG