لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان در غرب پاکستان بر يک پايگاه نظامي  دو راکت را شليک کرده اند - 2004-09-17


تندروان در غرب پاکستان بر يک پايگاه نظامي که دران قواي امنيتي در هفته هاي اخير با تندروان مکرراً تصادم کرده اند، دو راکت را شليک کرده اند راکت ها بر پايگاه در نزديک شهرک وانه در وزيرستان جنوبي اصابت نکرد و از جراحاتي گزارش داده نشده است عساکر بتلافي ازين حمله بر مخفيگاه هاي مظنون کوهستاني مرمي هاي هاوان شليک کردند هزاران عسکر پاکستاني در وزيرستان جنوبي که اکثراً با شورشيان و متحدين شاناز قبايل جنگ مينمايند، گزمه ميکنند قواي نظامي ميگويد بسياري از جنگجويان خارجي هائي هستند که با شبکه دهشت افگني القاعده متحدين ميباشند گزارش ها از پاکستان حاکيست که قواي نظامي در صدد جلب کمک قبايل محل براي اخراج دهشت افگنان مظنون خارجي شده است

XS
SM
MD
LG