لینک های دسترسی

Breaking News

قواي نظامي امريکا ميگويد رهبران طالبان در نظردارند انتخابات افغانستان را مختل سازند - 2004-09-20


قواي نظامي امريکا در افغانستان ميگويد رهبران شبکهدهشت افگن القاعده و طالبان يک سلسله جلسات را در کشور همسايه افغاستان يعني پاکستان بر گزار نموده اند تا چطور انتخابات رياست جمهوري را مختل سازند مجيز سکات نلسن نظامي نظامي ايالات متحده امريکا ميگويد اين جلسات در مناطق نيمه خود مختار قبايلي درنزديک سرحد پاکستان صورت ميگيردوهمچنان شامل اعضاي حزب اسلامي گلبدين حکميتار نيز هست ميجز نلسن در اشاره به گزارشهاي استخباراتي گفت خود تندروان اسلامي نيز بدنبال مساعي شدت يافته در دو جناح سرحد جهت راندن آنها از آن مناطق در حالت دفاعي قرار دارند در عين زمان تشدد ها در افغانستان دوام دارد و در جريان روز هاي آخر هفته يک گروه جدا شده طالبان سه سرباز افغان را سربريدند بعضي نامزدان سياسي کرسي رياست جمهوري ميخواهند ، اين انتخابات تا بهبود وضع امنيتي، به تعويق افگنده شود اما حامد کرزي رئيس اداره انتقالي افغانستان اصرار دارد که انتخابات بايد باساس تقسيم اوقات مجوزه داير گردد

XS
SM
MD
LG