لینک های دسترسی

Breaking News

قدرت هاي جهاني از ايران تقاضا کرده اند تا  مقررات اداره بين المللي انرژي اتومي را رعايت کند - 2004-09-20


ايالات متحده امريکا و ساير قدرت هاي جهان از ايران تقاضا کرده اند تا با اداره بين المللي ارژي اتومي همکاري کرده تمام فعاليتهاي غني سازي يورانيومش رامتوقف سازد اتحاديه اروپايي و روسيه با واشگتن در اين تقاضا پيوسته اند که تهران بايد از فيصله نامه اداره بين المللي انرژي اتومي که روز شنبه تصويب گرديد پيروي نمايد وزارت خارجه روسيه ميگويد، ماسکو از اين فيصله نامه بحيث راهي براي جواب سوالات از جانب ايران در باره هدف پروگرام ذروي اش طرفداري ميکند روسيه ايران رادر زمينه اعمار يک کوره ذروي با وجود اعتراضات امريکا، کمک نموده است امريکا ايران را به تلاش در توليد اسلحه ذروي متهم ميسازد ايران اين اتهامات را تکذيب ميکند اما بروز يکشنبه اين تقاضا هاي اداره بين المللي ذروي را باساس مقررات پيمان عدم انتشار سلاح ذروي غيرقانوني خوانده آنرا رد کرد امروز دوشنبه يک سخنگوي ايران گفت تصميم قبلي ايران جهت تعويق غني ساختن يورانيوم رضا کارانه بود و آن پروگرام هر وقتي ميتواند دوباره فعال گردد

XS
SM
MD
LG