لینک های دسترسی

تندروان مظنون در منطقه قبايلي در غرب پاکستان يک عسکر شبه نظامي را کشته اند - 2004-09-22


مقامات پاکشتاني ميگويند تندروان مظنون در يک حمله در منطقه نيمه خودمختار قبايلي در غرب آن کشور يک عسکر شبه نظامي را کشته اند آنها ميگويند عساکر بخشي ا کارواني بودند که امروز به تعقيب حمله در نزديک وانه، شهر عمده وزيرستان جنوبي، دست به گلوله باري متقابل زدند اين منطقه که يک مخفيگاه احتمالي اسامه بن لادن رهبر القاعده پنداشته ميشود صحنه جنگ بين قواي حکومتي و تندرواني است که با گروه دهشت افگن ارتباط دارند پاکستان ميگويد جنگجويان عرب، چيچين و ازبک در عقب اين حملات قرار دارند

XS
SM
MD
LG