لینک های دسترسی

Breaking News

يک ولايت دومي پاکستان از مشرف منحيث قوماندان اردو حمايت کرده است - 2004-09-22


يک حکومت ولايتي ديگر در پاکستان از پرويز مشرف، رئيس جمهور آن کشور تقاضا کرده که باوجود تعهدات قبلي مبني بر کناره گيري از عهده قوماندان اردو در ختم سال جاري باين عهده باقي بماند شوراي ولايتي ولايت جنوبي سند امروز قطعنامه اي را تصويب کرد از جنرال مشرف خواستار شد تا هر دو عهده رياست جمهوري و قومانداني اردو را بخاطر مصالح ملي حفظ کند سند دومين ولايت از چهار ولايت پاکستان است که از پرويز مشرف پشتيباني ميکند در ماه جاري ولايت مرکزي پنجاب قطعنامه مشابهي را تصويب کرد پرويز مشرف سال گذشته علناً تعهد کرده بودکه منحيث بخشي از توافق با اعضاي مخالف او در پارلمان ازين عهده کناره گيري کند اما او اخيراً گفته بود که شرايط در کشور تغير کرده و او شايد کناره گيري نکند

XS
SM
MD
LG