لینک های دسترسی

Breaking News

آزادي ۱۱ افغان ديگر از زندان گوانتانمو - 2004-09-22


ايالات متحده ميگويد ۱۱ افغاني را که در زندان گوانتانموي کيوبا نگهداري ميکرد آزاد کرده و بخانه هاي شان فرستاده است وزارت دفاع ايالات متحده امروز طي يک بيانيه کتبي گفت اين اقدام تعداد زندانيان آزاد شده را به ۲۰۲ نفر بلند ميبرد در بيانيه گفته شده که تصميم انتقال و يا آزادي زندانيان بچندين عامل مربوط است، بشمول اينکه آيا زنداني در صورت آزادي خطري را متوجه ايالات متحده ميسازد يانه وزارت دفاع ميگويد اکنون در حدود ۵۳۹ زنداني را منحيث مظنونين طالب و القاعده نگهداري ميکند اکثر آنها به تعقيب تهاجم تحت رهبري ايالات متحده بر افغانستان دستگير شده بودند که به برانداختن رژيم طالبان منجر شد

XS
SM
MD
LG