لینک های دسترسی

Breaking News

انتقاد چين  از ايالات  متحده - 2004-09-23


چين از ايالات متحده به نسبت امر تعزيرات عليه يک شرکت دولتي چين متهم به تهيه تکنالوژي راکت به ساير کشور ها انتقاد کرده است اين امر تعزيرات عنواني دفتر ثبت حکومت فدرال که مقررات و قوانين حکومت را تطبيق ميکند فقط همينقدر ميگويد که سينشيداي معروف به گروه عصر جديد چين درفعاليتهاي انتشار تکنالوژي راکت دخيل بوده است نشرات ايالات متحده از قول منابعي که از آنها نام نبرده ميگويد ايران خريدار اين تکنالوژي بوده است يک نطاق وزارت خارجه چين از ايالات متحده خواست که استفاده از آنچه را که قانون داخلي براي وضع تعزيرات بر شرکتهاي چينائي خواند متوقف سازد اين تعزيرات به اين معني است که ايالات متحده واردات امتعه توليدي شرکت سينشيداي، تماس با اين شرکت و هرگونه امداد حکومت ايالات متحده را به اين شرکت منع قرار ميدهد اين شرکت تجهيزات را براي تعداد زياد شرکتهاي دولتي چين فراهم ميسازد

XS
SM
MD
LG