لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات  مجوزه  وزير خارجه  ايالات  متحده با  يک ديپلومات  ليبيا در نيو يارک - 2004-09-23


کولن پاول وزير خارجه ايالات متحده در نظر دارد امروز در نيو يارک با عبدالرحمن شلگام وزير خارجه ليبيا در بلند ترين سطح مذامکرات بين دو کشور طي ده ها سال گذشته ملاقات نمايد مامورين وزارت خارجه ايالات متحده ميگويند اين مذاکرات در حاشيه مجمع عمومي ملل متحد در نيو يارک، انتظار ميرود که بر پشتيباني سابقه ليبيا از دهشت افگني و ساير مسايل متمرکز باشد اوايل اين هفته، رئيس جمهور بُش تعزيرات عليه ليبيا را اکثر تجارت با آنکشور را منع قرار داده بود رفع کرد ولي بعضي از تعزيرات ايالات متحده به نسبت دوام موجوديت ليبيا در فهرست دولتهاي پشتيبان دهشت افگني در وزارت خارجه ايالات متحده، نافذ مي ماند روابط بين ليبيا و ايالات متحده و اروپا بعد از آن رو به بهبود يافت که ليبيا در دسمبر گذشته موافقه کرد پروگرامهاي سلاح ذروي، کيمياوي و بيولوژيکي خود را از بين ببرد

XS
SM
MD
LG