لینک های دسترسی

Breaking News

خوشبيني  رئيس  هيات سازمان امنيت و همکاري اروپا در باره  انتخابات  افغانستان - 2004-09-24


رئيس هيات سازمان امنيت و همکاري اروپائي که براي کمک در سازمان دادن انتخابات رياست جمهوري ماه آينده عازم افغانستان ميباشد ميگويد خوشبين است که هيات او عمليه انتخابات را بدون اشکال پيش خواهد برد رابرت باري امروز جمعه در ويانا گفت رهبران افغانستان مشتاق مشوره هيات سازمان امنيت و همکاري اروپائي معلوم ميشوند هيات چهل و سه عضوي سازمان امنيت و همکاري اروپائي از انتخابات رياست جمهوري نهم اکتوبر که مورد تهديد خشونتها و تخويف از جانب شورشيان تحت رهبري طالبان قرار دارد، نظارت خواهد کرد يک تعداد کارمندان انتخابات که در ثبت نام راي دهندگان کار ميکردند ، کشته شدند راي دهندگان از بين هجده کانديد رياست جمهوري بشمول حامد کرزي رئيس دولت انتقالي ، رئيس جمهور آينده را انتخاب خواهند کرد ايالات متحده يک هزار و هشتصد عسکر ديگر را براي کم در تامين امنيت به افغانستان اعزام ميدارد

XS
SM
MD
LG