لینک های دسترسی

اختطاف  کنندگان در عراق بار ديگر چندين  خارجي را گروگان گرفتند - 2004-09-24


اختطاف کنندگان در عراق بار ديگر چندين خارجي را گروگان گرفتند و اين بار کار گراني هستند که سعي دارند زير بناي مخابراتي عراق را باز سازي کنند مامورين وزارت داخله عراق ميگويند دو انجينير مصري ديروز پنجشنبه در بغداد اختطاف شدند همچنان گزارشهاي ميرسد هشت مصري ديگر و کارمندان عراقي عين شرکت قرار دادي در بيرون از بغداد بروز چهار شنبه اختطاف شده اند در عين زمان پنجاه هزار ورق تبليغاتي در بغداد توزيع شده و اطلاعاتي را در باره کينيت بيگلي گروگان برتانوي مطالبه دارد بيگلي و دو امريکائي هفته گذشته توسط تندرواني ربوده شدند که با ابو مصب زرقاوي دهشت افگن تحت تعقيب بستگي دارنددو امريکائي در اوايل هفته گذشته سر بريده شدند و خبري از سر نوشت دو زن ايتالوي کارمند امدادي بعد از پيامهاي انتر نيت بروز پنجشنبه در دست نيست که گفته بود آنها کشاه شدند حکومت ايتاليه گفت احتمالاً اين پيامها دروغ بوده است

XS
SM
MD
LG