لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگي براي انتخابات رياست جمهوري نهم اکتوبر - 2004-09-29


قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان در آمادگي براي انتخابات رياست جمهوري نهم اکتوبر عمليات امنيتي را تشديد ميکنند ولي عساکر اسالات متحده در مراکز راي گيري مستقر نخواهند شد يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده امروز گفت قواي ۱۸ هزار نفري که در افغانستان مستقر گرديده بر حفظ نظم در جنوب شرق کشور، که شورشيان طالب بيشترين فعال اند، تمرکز خواهد نمود و همچنان منحيث يک قواي تعبيه سريع عمل خواهد کرد همچنان يک واحد جديد عساکر هسپانوي و ايتاليائي ناتو اعزام شده تا براي تعبيه سريع آماده باشد آژانس خبرگزاري فرانسه ميگويد اين قوا در شهرهاي مزارشريف و کابل مستقر خواهند شد اين آژانس ميگويدمراکز راي گيري توسط يک قواي امنيتي خصوصي محافظت ميشود که توسط ملل متحد استخدام شده و پوليس و عساکر افغاني در دو حلقه بيروني مستقر خواهند شد در حدود ۱۰ مليون افغان براي راي دهي ثبت نام کرده اند تا يک نفر را از جمله ۱۸ کانديد براي رياست جمهوري انتخاب کنند

XS
SM
MD
LG