لینک های دسترسی

Breaking News

يک  حمله  با راکت  بر پايگاه  پيمان ناتو  در  شمال  افغانستان - 2004-09-30


يک حمله با راکت بر پايگاه پيمان ناتو در شمال افغانستان چهار عسکر قواي حفظ صلح را در حالي زخمي ساخت که اين قواي بين المللي تدابير امنيتي را براي انتخابات رياست جمهوري در نهم امتوبر شدت بخشيده است مامورين ناتو ميگويند اين راکتها برپايگاه عساکر جرمني در قندوز در شمال افغانستان شان چهار شنبه اصابت کرد در ساير مناطق در افغانستان قطعات هسپانيه و ايتاليه در قواي ناتو گسيل شده اند و عساکر اياتلا متحده عمليات خود را در جنوب شرق افغانستان که جنگجويان طالبان بيشتر فعال هستند افزايش داده اند در حدود ۱۰ مليون افغان براي راي دهي ثبت نام کرده اند تا يک نفر را از جمله ۱۸ کانديد براي رياست جمهوري انتخاب کنند

XS
SM
MD
LG