لینک های دسترسی

مستحکم ساختن سرحد بين سوريه و عراق - 2004-09-30


مامورين ايالات متحده ميگويند سوريه موافقه کرده که سرحد خود را با عراق براي جلو گيري از داخل شدن شورشيان به عراق مستحکم خواهد ساخت وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد سوريه موافقه کرده که با عراق و قواي چندين مليتي مساعي خود را انسجام دهد وزارت خاجره ميگويد سوريه بايد اکنون اين توافق را در عمل نشان دهد در عين زمان کولن پاول وزير خارجه ايالات متحده ميگويد عقيده ندارد که سوريه اقدام کافي براي رعايت فيصله نامه شوراي امنيت ملل متحد نموده باشد که از عساکر خارجي ميخواهد لبنان را ترک گويند وي به آژانس خبر رساني فرانسه گفت اميدورا است کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد گزارش شديدي را در مورد پيمانه رعايت سوريه اواخر اين هفته ارائه نمايد کولن پاول در اظهارات جداگانه ختم قيام فلسطيني ها را تقاضا نمود وي به تلويزيون الجزيره گفت قيام چهار ساله فلسطيني ها هيچ نتيجه خوبي بدست نياورده است

XS
SM
MD
LG