لینک های دسترسی

مسدود  شدن اداره  پناهندگان  ملل  متحد  در پيشاور  در اثر تهديد  بم گذاري - 2004-10-01


اداره امور پناهندگان ملل متحد دفاتر خود را در شهر پيشاور پاکستان به تعقيب تهديد بم مؤقتاً مسدود ساخت يک نطاق کمشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان مسدود ساختن اين دفاتر را امروز يک اقدام احتياطي توصيف کرد وي ميگويد يک تيلفون کننده نا شناس گفت بمي در يکي از دفاتر گذاشته شده پوليس اين دفاعتر را تخليه نموده و آنرا تلاشي کرد ولي بمي يافت نشد نطاق ميگويد دفاتر فردا جمعه باز خواهد شد تهديد بم در آستانه سه روز ثبت نام پناهندگان افغان در پاکستان براي راي دادن در انتخابات رياست جمهوري افغانستان که نهم اکتوبر داير ميگردد صورت گرفت

XS
SM
MD
LG