لینک های دسترسی

Breaking News

مسدود  شدن اداره  پناهندگان  ملل  متحد  در پيشاور  در اثر تهديد  بم گذاري - 2004-10-01


اداره امور پناهندگان ملل متحد دفاتر خود را در شهر پيشاور پاکستان به تعقيب تهديد بم مؤقتاً مسدود ساخت يک نطاق کمشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان مسدود ساختن اين دفاتر را امروز يک اقدام احتياطي توصيف کرد وي ميگويد يک تيلفون کننده نا شناس گفت بمي در يکي از دفاتر گذاشته شده پوليس اين دفاعتر را تخليه نموده و آنرا تلاشي کرد ولي بمي يافت نشد نطاق ميگويد دفاتر فردا جمعه باز خواهد شد تهديد بم در آستانه سه روز ثبت نام پناهندگان افغان در پاکستان براي راي دادن در انتخابات رياست جمهوري افغانستان که نهم اکتوبر داير ميگردد صورت گرفت

XS
SM
MD
LG