لینک های دسترسی

Breaking News

گروگان ترک در سمارا آزاد شد - 2004-10-01


يک نطاق قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر يک مرد ترک را که توسط شورشيان عراقي اختطاف شده بود، در شهر سماراي عراق آزاد کرده اند او اين شخص را يهلين کايا معرفي کرد که دران شهر کارگر ساختماني بود قواي ايالات متحده و عراق امروز به شهر سمارا داخل شدند هنوز معلوم نيست که يهلين کايا براي چه مدتي مفقودالاثر بود در عين زمان، يک مرد فرانسوي ميگويد به کسب آزادي دو ژورناليست فرانسوي که از ماه آگست باينطرف در عراق گروگان ميباشند، نزديک است

فليپ برت به راديوي راوپاي يک گفت او با گروگان هاست ولي نگفت در کجا فليپ برت يک ميانجي رسمي نيست و وزارت خارجه فرانسه گفت بيانات او اوضاع را پيچيده تر ساخته تا واضح بروز پنجشنبه الجزيره ويديوئي را نمايش داد که نشان ميداد ده نفر ديگر در عراق اختطاف شده اند اين دسته شامل شش عراقي، دو لبناني و دو زن اندونيزيائي است

XS
SM
MD
LG