لینک های دسترسی

کشته شدن  يک جدائي  طلب  اعتدال  پسند کشميري  توسط  افراد مسلح - 2004-10-01


پوليس در کشمير تحت اداره هند ميگويد افراد مسلح يک عضو جناح اعتدال پسند اتحاديه عمده جدائي طلبان اين منطقه بنام کنفرانس حريت تمام احزاب بقتل رسانيدند پوليس ميگويد رفيق شاهين در نزديک منزلش در سرينگر امروز بضرب گلوله از پاي در آمد و حمله کنندگان از صحنه فرار کردند در يک حادثه جداگانه حد اقل دو نفر زماني کشته و چهار نفر ديگر زخمي گرديدند که يک ماين زميني در نزديکي يک موتر ملکي در شهر برا ملا منفجر شد مامورين ميگويندبه عقيده آنها اين ماين بمنظور انفجار در موتر هاي نظامي که از اين ساحه لحظاتي قبل عبور کرد گذاشته شده بود تندروان جدائي طلب مسلمان از سال ۱۹۸۹ به اينطرف عليه حکمروائي کشمير که بين هند و پاکستان تقسيم گرديده مي جنگند اين خشونت هاي با وصف اقدامات اخير صلح از طرف رهبران هند و پاکستان ادامه دارد

XS
SM
MD
LG