لینک های دسترسی

ناتو بمناسبت انتخابات افغانستان تعداد عساکر خود را دران کشور افزايش داد - 2004-10-01


ناتو ميگويد توسعه قواي حافظ صلح خود را براي انتخابات افغانستان که در نظر داشت تکميل نموده و تعداد عساکر را به ۹۰۰۰ بلند برده است آن اتحاديه ميگويد عساکر ناتو برعلاوه کابل به پنج شهر قندز، مزارشريف، فيض آباد، ميمنه و پل خمري مستقر خواهند شد طبق پلان اين عساکر در جريان انتخابات نهم اکتوبر حفاظت مراکز راي گيري را بعهده ميگيرند در حدود ده مليون افغان براي راي دهي که اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري دران کشور است، ثبت نام کرده اند اما گروه هاي مدافع حقوق بشر ميگويند تخويف هاي جنگ سالاران انتخابات منصفانه را بمخاطره افگنده است برعلاوه قواي حافظ صلح ناتو در حدود ۱۸ هزار عساکر تحت رهبري ايالات متحده در جستجوي جنگجويان شورشي و اعضاي القاعده در افغانستان مستقر شده اند

XS
SM
MD
LG