لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن بيست نفر  در  انفجارات  بم  در شمالشرق هند - 2004-10-02


دو انفجار با تفاوت چند دقيقه از يکديگر حد اقل بيست نفر را درناگالند در شمالشرق هند و ماواي معضله ديرينه جدائي طلبان، امروز به هلاکت رسانيد پوليس ميگويد هيچ گروهي تا کنون مسؤليت انفجار امروزي را در شهر ديماپور مرکز تجارتي اين ايالت ادعا نکرده است گزارشها از شمالشرق هند ميگويد چنين معلوم ميشود که اين کشتار دسته جمعي بد تري خشونت پس از بر قراري آتش بس با گروه عمده جدائي طلب ناگالند در هفت سال قبل بوده است پوليس ميگويد انفجاراولين بم در ستيشن مزدحم شهر ديماوپر رخ داد دکانداران تازه دکانهاي شانرا باز کرده بودند که دومين انفجار رخ داد در شهر ديماپور با وصف تعطيل عمومي تولدي مهاتما گاندي رهبر استقلال هند امروز شنبه باز بود در يک انفجار جداگانه در ايالت آسام در هماسيگي ناگالند حد اقل يک نفر کشته شد پوليس ميگويد چنين معلوم ميشود که اين حمله با حملات ناگلند ارتباطي نداشته است

XS
SM
MD
LG