لینک های دسترسی

Breaking News

دو ساينس دانهاي  امريکائي مستحق جايزه امسال  نوبل دررشته طب شناخته شدند - 2004-10-04


ريچرد اکسل و ليندا بک ساينس دانهاي امريکائي ساعتي قبل بر حسب اعلاميه نشر شده در ستاکهلم پايتخت سويدن مستحق جايزه امسال نوبل دررشته طب شناخته شدند

برندگان ايمن جايزه را بخاطر مطالعاتشان بر قدرت استشمام و رايحه درانسانها بدست آوردند دو عالم امريکائييک فاميل جين يا عامل وراثتي را کشف کردند که ظرفيت تشخيص بويورايحه هزار ها بو را داشته و قادراند آنرا در تمامدوره حيات بخاطر بسپارند هردو عالم امريکائي اين جايزه معتبر را که ارزش پولي آن تقريباً ۱٫۴ ميلون دالر است بين هم نصف مکنند طب رشته اولي است که درسال جاري برندگان جايزه نول درلان اعلام شده

XS
SM
MD
LG