لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارات ناظرين انتخابات  و نگراني مردم - 2004-10-05


رهبر گروه اروپائي نظارت انتخابات رياست جمهوري افغانستان ميگويدکه يک سيستم تضمين )سِري بودن ( کارت هاي راي دهي تقريبا غير قابل جعل کاري است امام هنوز نگراني هاي در مورد ترسانيدن و ارعاب راي دهندگان وجود دارد. رابرت بِري رئيس گروه ناظرين اروپايي امور انتخابات ميگويد، اقدامات احتياطي پيچيده براي تضمين سرِي بودن آرا بشمول مراکز بزرگ راي دهلي که ارواق مخلوط ميشوند اتخاذ شده است که راي دهندگان بصورت فردي شناخته نميشوند.

اما وي بروز دوشنبه در يک کانفرانس مطبوعاتي اطهار داشت که نگراني موجود است که کارمندان و ناظرين انتخابات بصورت غير قانوني بر راي دهندگان اعمال نفوذ نمايند.

XS
SM
MD
LG