لینک های دسترسی

Breaking News

آتش بس تجربوي  در شمالغرب پاکستان - 2004-10-05


يک آتش بس آزمايشي در ولايت شمال غربي پاکستان باوجود انفجار يک ماين زميني که در ان پنج عسکر زخمي گرديدند، در آن منتطقه نافذ شده است. رهبران نظامي پاکستان ميگويند که عساکر در منطقه قبايلي وزيرستان جنوبی تا زماني نخواهند جنگيد که مجبور به دفاع از خود گردند. اما اين واضح نشده است که قواي امنيتي پاکستاني به يک آتش بس ده روزه با جنگجوياني موافقه خواهند کرد که با القاعده ارتباط داردند و از جانب رهبران قبايلي بروز دوشنبه پيشنهاد شده بود.

تصادمات شديدطي ماه گذشته هنگامي در منطقه سرحد با افغانستان باعث هلاکت دهها مليشا، عسکر و افراد ملکي گرديد که عساکر پاکستاني در جستجوي صدها شورشي خارجي برامدند که فکر ميشود در ان منطقه پنهان شده باشند.

مامورين پاکستاني ميگويند که اين آتش بس به رهبران قبائلي وقت ميدهد تا جنگجويان خارجي را فرصت بيرون شدن بدهد.

XS
SM
MD
LG