لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات يک  فرماندار سابق ايالات متحده در عراق - 2004-10-05


يک فرماندار سابق ايالات متحده در عراق ميگويد ايالات متحده با تعبيه نکردن عساکرزميني کافي بسرعت بعداز برکناري صدام حسين » بهاي سنگيني « را پرداخته است. پال بريمر ، که حکومت برهبري ايالات متحده در عراق را تا تسليمي قوا در ماه جون اداره ميکرد ميگويد که وي هنوز از تصميم تهاجم بر عراق حمايت ميکند.

اما وي در يک بيانيه بروز دوشنبه گفت که کمبود عساکر در عراق به مساعي جهت خاتمه دادن به چور و چپاول، تشدد و ايجاد يک ميحط بدون نظم و قانون صدمه وارد نمود.

تبصره هاي او تذکرات بعضي از اعضاي کانگرس ، بشمول جان کري کانديد رياست جمهوري از حزب ديموکرات را منعکس ميسازد که حکومت جارج بش را متهم به ناکامي در تنظيم طرح بعد از جنگ عراق ميسازد. در عين زمان ، دانلد رمسفلد وزير دفاع ايالات متحده امروز سه شنبه گفت در نقل قول از او در يک اجتماع قبلي در نيويارک که گفته بود » اسناد قوي و شواهد مؤثق « وجود ندارد که صدام حسين را با القاعده مرتبط سازد يک سؤتفاهم صورت است.

رمسفلد ميگويد که وي از سبتمبر ۲۰۰۲ به اين طرف اظهار داشته است که ارتباطي بين القاعده و عراق وجود داشت.

XS
SM
MD
LG