لینک های دسترسی

صدراعظم جرمني وارد هند شد - 2004-10-06


گيرهارد شرويدر ، صدراعظم جرمني براي يک بازديد دوروزه جهت تحکيم مناسبات بين المللي به دهلي جديد مواصلت کرد شرويدر که رياست يک هيات بزرگ تجار و رهبران سياسي را بعهده دارد قرار است در يک اجتماع عمومي دانشمندان هند و جرمني امروز چهارشنبه خطابه اي ايراد نمايد وي همچنان شاهد امضاي سندي باشد که همکاري در ساحه سيانس و تکنالوژي را بين وزارت سيانس و تکنالوژي هند و )موسسه مکس پلانک ( جرمني را تقويت ميبخشد بروز پنجشنبه رهبر جرمني قرار است با ) اي ، پي ، جي عبدالکلام رئيس جمهور و منموهن سنگه صدراعظم هند ملاقات نمايد توقع ميرود مذاکرات انها برتقويت مناسبات اقتصادي و مساعي جرمني را براي دريافت کرسي دائمي براي هند در شوراي امنيت ملل متحدمتمرکز باشد

XS
SM
MD
LG