لینک های دسترسی

مناظره  نايب ريس جمهور ديک چيني از حزب جمهوري خواه  و سناتور جان ادوارد از حزب دموکرات - 2004-10-06


نايب ريس جمهور ديک چيني از جنگ عراق دفاع کرد و گفت: صدام حسين ارتباط مداوم با گروه دهشت افگنان القاعده داشت که عمليات عسکري لازم بود تا آمريکا را حفاظت کند وی گفت "کوشش هاي که ما نموديم در رابصه با عراق مخصوصا متوجه امکان رابطه داخلي بين دهشت افگنان و اسلحه تخريب و تاثير جمعي بوده است "

سناتور ادوارد نايب ريس جمهور چيني را متهم به صادق نبودن با مردم آمريکا در رابطه با مسايل عراق نمود

اين کانديداي نايب ريس جمهوري الفاظ شديدي را در بيانات شان راجع به اقتصاد آمريکا رد و بدل نمودند سناتور ادوارد گفت که بسياري از آمريکايي ها گرفتار مشکلات مالي هستند در حاليکه آقاي چيني بحث نمود که وضعيت اقتصاد رو به بهبود بوده و شغل هاي جديدي در حال به وجود آمدن است

XS
SM
MD
LG