لینک های دسترسی

Breaking News

وانگاري معثاي  کينيائي  برنده  جايزه  صلح  نوبل شد - 2004-10-08


وانگاري معثاي يک کينيائي مبارز حفظ محيط زيست جايزه صلح نوبل سال دو هزار و چهار را به نسبت فعاليتهايش در بهبود محيط زيست و مقتدر ساختن زنان بدست آورد انستيتيوت نوبل امروز در اوسلو پايتخت ناروي اعلام نمود که کميته توزيع جايزه نوبل به نسبت نقش خانم معثاي به انکشاف مداوم ، دموکراسي و صلح اين جايزه را به او داده است خانم معثاي اولين زن افريقائي که اين جايزه را نصيب ميشود رهبري مبارزه را بدوش داردکه در افريقا بنام جنبش کمر بند سبز ياد ميشود و بيش از سي مليون نهال را در کوشش براي کمک در حفظ محيط زيست و تقليل تاثيرات قطع اشجار غرس کرده است اين فعاليتگر کينيائي که شصت و چهار سال عمر دارد از بين يکصد و نود و چهار ککانديد اين جايزه را بدست آورد اين برنده جايزه صلح نوبل يک مدال طلا ، يک ديپلوم و چک حاوي يک مليون و سه صد هزار دالر را دريافت خواهد کرد مراسم رسمي توزيع جايزه در دهم دسمبر در اسلو داير ميگردد

XS
SM
MD
LG