لینک های دسترسی

رای دادن حامد  کرزي  رئيس دولت  انتقالي  افغانستان  در انتخابات  تاريخي - 2004-10-09


حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان در انتخابات تاريخي رياست جمهوري افغانستان راي داد ودرين هنگام ابراز اميدنمود که پيروزي او درين انتخابات اعتبارش را بحيث يک رهبر ملي استحکام بخشد. حامد کرزي امروز شنبه در يک مرکز راي دهي خاص براي مامورين عالي رتبه حکومت ضمن صحبت با خبر نگاران انتخابات را يک روز بزرگ براي مردم افغانستان توصيف نمود.

ديپلوماتها ميگويند حامد کرزي از افغانستان بصورت درستي در صحنه بين المللي نمايندگي کرده ولي با رهبران قدرتمند مليشه ها که در جريان بيست و پنج سال گذشته جنگ قدرتمند شده و اکثر مناطق کشور را تحت کنترول دارند، در مبارزه بوده است.

کرزي در سال دو هزار و دو با تائيد لويه جرگه رئيس دولت مؤقت افغانستان گرديد. مليشه هاي طالبان توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال دو هزار و يک در قبال حملات دهشت افگني يازدهم سپتمبر بر ايالات متحده از قدرت رانده شدند.

XS
SM
MD
LG