لینک های دسترسی

گير هارد شرودر صدراعظم جرمني از اجراي انتخابات موفقيت آميز افغانستان ستايش کرد - 2004-10-11


گير هارد شرودر صدراعظم جرمني از افغانستان بخاطراجراي انتخابات »موفقيت آميز« ستايش کرد و پيش گوئي نمود که رئيس جمهور کرزي در اين انتخابات مظفر خواهدشد.

شرودر بعد از ملاقاتيکه امروز دوشنبه درکا بل با کرزي نمود در يک کانفر انس مطبوعاتي مشترک با کرزي که انتخابات گام بزرگ به حانب ديمومکراسي و ثبات در افانستنان جنگ زده بود. رئيس جمهئر کرزي از صدراعظم جرمني بخاطر انجام اين مسافرت به فاصله بسيار کم از انتخاتبات روزشنبه در کشور اش تعريف کرد او از جرمني بخاطر تعاون وسيع در اعمار مجدد افغانستان ستايش نمود. شرودر همچنان از عساکر حرمني بازديد کرد که جز قوای ۹٫۰۰۰ نفري قواي حفظ صلح برهبري ناتو در افانسنان اند. گيرهارد شرودر صدراعظم جرمني ازپاکسنان وارد افغانسنان شد. او ر رپاکستان با رئيس جمهر پرويز مشرف رئيس جمهور و شوکت عزيز صدراعظم پاکستان درباره جنگ بمقابل دهشت افگني و تقويه روابط ذات البيني المان با پاکستان مذاکره کرد.

XS
SM
MD
LG